Jdi na obsah Jdi na menu
 


2016

Zpráva o činnosti SDH Bohuňovice za rok 2016

Vážení hosté, vážené sestry a vážení bratři hasiči,

dovolte mi Vás srdečně přivítat na výroční schůzi našeho SDH. Rok se s rokem neúprosně rychle sešel a setkáme se zde opět spolu, abychom zrekapitulovali uplynulý rok 2016. Hned na úvod se nebojím říci, že šlo o rok mimořádně úspěšný. Opět jsme prožili to kouzlo nového a dosud nepoznaného, nicméně vezměme to pěkně popořádku.

V letošním roce se opět rozšířily naše řady o sestry Lucii Formánkovou, Elišku Látalovou, Ilonu Řapkovou, Blanku Tesařovou a bratry Tomáše Baleje a Adama Šmídu. Žádost o ukončení členství v SDH Bohuňovice podala sestra Eva Šmídová. Suma sumárum členská základna SDH Bohuňovice k dnešnímu dni čítá 41 členů. A v takovém počtu je radostí připravovat všechny akce.

Nový rok 2016 jsme zahájili jak jinak než tradičním hasičským plesem, který se konal dne 23. 1. Dle reakcí a dozvuků se letošní ročník více než povedl, účast se každým rokem zvyšuje, což je pro nás největší odměnou, a i z tohoto důvodu jsme si pro naše spoluobčany, známé a přátele připravili překvapení ve formě vystoupení nacvičeného našimi chlapci. Dovolte mi tímto složit ještě jednou obrovský dík Martinu Ocvirkovi, který se jistě nesmazatelně vryl do paměti nejedné mladé slečně i postarší dámě a stal se noční můrou několika mužů, navíc dostal i několik nabídek, za něž nemusí děkovat. Stejný dík patří také Valdemaru Lakvovi a vypůjčenému Miroslavu Spáčilovi z SDH Trusovice, a také psychické podpoře Jitce Smékalové.

Po plesových radovánkách nás muži odměnili, za naši neskonalou péči o ně, již silně vžitou oslavou svátku mezinárodního dne žen s milým překvapením a malým dárkem. Odměnou všem členům pak byl dubnový zájezd do vinného sklípku, kterému předcházela exkurze u profesionálních kolegů v hasičské stanici v Mikulově a u dobrovolníků v Březí. Jejich entuziasmus nám vlil krev do žil a také jsme se přesvědčili, jak může být SDH ve spolupráci s obcí velkou devizou. Myslím, že mohu za všechny shrnout, že tato akce se nad očekávání vydařila a také díky ní se zrodila jedna velká myšlenka, která se záhy začala realizovat. O tomto však v samotné zprávě o činnosti sportovních družstev.

Před každoročním velkým dnem proběhl úklid hasičské zbrojnice, který si vzala pod své křídla něžnější část sboru, muži se naopak ponořili do svých dětských snů, kdy usedli za volant traktoru a v místní části Bohuňovice zrealizovali sběr kovového šrotu. Vše již bylo připraveno k společenskému vrcholu roku - tedy oslavě svítku svatého Floriána. Za obstojného počasí proběhla mše v kostele, následné posezení s účastníky průvodu a odpoledne se zábava přesunula na trusovické hřiště, kde byl pro návštěvníky připraven bohatý program jak pro dospělé tak i pro ty nejmenší.

Dne 27. 5. se zástupci SDH Bohuňovice zúčastnili v prostorách Korunní pevnůstky v Olomouci Křtu knihy, žehnání praporu a oslav svátku svatého Floriána, to vše za účasti krajské starostky sestry Vlastimily Švubové, olomouckého hejtmana Ing. Jiřího Rozbořila, poslance PČR Mgr. Jiřího Zemánka, poslance PČR Ing. Romana Váni, olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, náměstka ředitele HZS Olomouckého kraje Ing. Petra Ošlejška a dalších významných představitelů.

V půlce června, přesně 18. 6. nás čekala ještě jedna organizační záležitost, a to příprava a organizační zajištění Soutěže v požárním útoku mužů a žen. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 15 družstev, z toho 7 mužských a 8 ženských. Počasí nám nadmíru přálo a sportovní výkony byly oslavovány do pozdního odpoledne.

Jak jste si možná i všimli, akční tým našeho sboru se na podzim pustil do postupného zvelebování prostor hasičské zbrojnice. V první fázi došlo k provzdušnění této místnosti, konečně na sebe všichni dohlédneme a za to děkuji našim pánům. Budou-li takto pokračovat i nadále, dalo by se uvažovat i nad oslavou jejich práce.

V průběhu roku se mimoto pravidelně scházel také výbor SDH Bohuňovice, šedá eminence sboru, která stojí za přípravou a organizací zmíněných akcí. To by však nebylo možné bez následného přispění všech dalších členů, kteří se na přípravě již v realizační fázi podílí. Chtěla bych tak na tomto místě poděkovat každému jednotlivému členu SDH Bohuňovice, a nesmírnou pomoc, vloženému volnému času a přinášení nových nápadů a podnětů. Všem Vám za celý výbor děkuji a doufám, že v nastoleném tempu a trendu budeme pokračovat i nadále. Myslím, že pochvaly kolem nás a povzbuzující komentáře stojí za to, abychom neusnuli na vavřínech. Děkujeme také Olomouckému kraji a Obci Bohuňovice za poskytnuté dotace na akce a činnost našeho sboru.

Ještě jednou Vám všem moc děkuji, především za pozornost a trpělivost při naslouchání, a všem Vám přeji příjemně prožité a především klidné vánoční svátky bez zbytečného stresu a spěchu v kruhu své rodiny a nejbližších.

Zapsala: Tereza Smékalová - jednatelka SDH