Jdi na obsah Jdi na menu
 


2015

Zpráva o činnosti SDH Bohuňovice za rok 2015

Vážené sestry, vážení bratři a vážení hosté,

dovolte mi s blížícím se koncem roku seznámit Vás s výroční zprávou o činnosti našeho sboru za rok 2015. Tento rok byl pro nás všechny velmi důležitý, zejména díky významnému výročí od založení našeho sboru. Za celý výbor snad mohu říci, že jsme rádi, že se na činnosti podílel opravdu hojný počet členů. I letos se náš sbor rozrostl a posílil, přihlášku si podali sestry a bratři Řapková Tereza, Cenklová Jiřina, Cenklová Anna Marie, Hynečková Eva a Cenkl  Milan. Zaznamenali jsme i jednu ztrátu, a to když členství v SDH Bohuňovice ukončil bratr Schnaubelt František. K dnešnímu dni tak evidujeme 36 členů, z toho 22 mužů, 13 žen a 1 mladá hasička.
V tomto osazení jsme uspořádali několik velmi vydařených akcí. Tradičně první z nich byl hasičský ples, který se konal 24. ledna 2015. Účast byla hojná, pro návštěvníky jsme letos vymysleli několik lákavých novinek a spokojenost tak byla viditelná na obou stranách.
V březnu uspořádali naši muži jako poděkování nám ženám za celoroční péči oslavu k příležitosti svátku mezinárodního dne žen s malým překvapením a kulturní vložkou, za což velmi děkujeme a tiše doufáme, že i tato akce se zařadí mezi pevné body plánů činností i pro další roky.
Duben byl zasvěcen sběru železného šrotu v části obce Bohuňovice a současně jsme tento den využili k pravidelnému jarnímu úklidu naší hasičské zbrojnice.
Na 3. května poté připadla oslava svátku svatého Floriána, patrona hasičů. Uspořádali jsme tradiční slavnostní průvod do místního kostela, kterého se účastnili mimo našeho sboru i členové SDH Trusovice a Štarnov, kde se dopoledne konala bohoslužba. V odpoledních hodinách se slavnost přesunula za pěkného počasí na hřiště v Trusovicích, kde jsme pro děti i pro ty s duší dítěte připravili spoustu her a zábavy ve formě soutěží, ukázek hasičské techniky a zásahu.
Všechny síly jsme však celý rok upínali k jedinému datu - 4. červenci. V tento den jsme oslavili naše výročí 130 let od založení SDH Bohuňovice, které se konaly za finančního přispění Olomouckého kraje, Obce Bohuňovice, společností ZD Bohuňovice s.r.o., Beneš Bohuňovice spol. s r.o., Josef Červenka – HYDRAULIKSERVIS, DAJANA PET, s.r.o., SEKNE, spol. s r.o., ROLUX žaluzie, s.r.o., Radek Vincker  - servis hasičské techniky a Pálenice Bohuňovice, s.r.o. Celá akce se konala pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila a poslance Parlamentu ČR Ing. Romana Váni. Počasí nám přálo až přespříliš, v tropických teplotách jsme uspořádali odpolední program pro děti, po kterém následovala zábava pro všechny ostatní. Celý den byl završen koncertem a taneční zábavou. Tímto bych chtěla poděkovat všem kdo se na akci podíleli, ať už při přípravách, zajišťování či sponzorsky, velký dík patří i vypomáhajícím členům z SDH Trusovice a SDH Štarnov.
Poprvé jsme letos zvolili pro širší veřejnost i novou formu zábavy, a to uspořádání dne otevřených dveří, který se konal 12. září. V prostorách hasičské zbrojnice byla vystavena hasičská technika spolu s pomůckami a zásahovou uniformou. V klubovně byla uspořádána výstava dobových fotografií, kroniky a po 30 letech byl promítnut digitalizovaný znovuobjevený záznam z oslav 100. výročí založení sboru. Pro návštěvníky zde bylo připraveno bohaté občerstvení. Nově jsme zpřístupnili prostor dvoru, který se za pomoci bratrů a sester podařilo uvést do reprezentativního stavu, a zde byl ve večerních hodinách promítnut tématický film od režiséra Miloše Formana Hoří, má panenko.
Poslední akcí, která nás teprve čeká je účast na rozsvícení stromečku dne 28. listopadu, kde otevřeme opět stánek s punčem a vyhlášenou grilovanou kýtou.

Kromě zajištění zmíněných akcí, našli si naši muži čas i na reprezentaci našeho sboru při soutěžích. Svůj boj o přední místa zahájili 25. dubna, kdy se zúčastnili Okrskové soutěže mužů a žen Okrsku Pod Jedovou v Pohořanech na místním hřišti a obsadili pěkné 5. místo. Na pohárové soutěži uspořádané naším sborem konající se 20. června o pohár starosty obce a SDH Bohuňovice své 5. místo potvrdili. Jako poslední absolvovali Noční soutěž pořádanou SDH Trusovice dne 22. 8. 2015 a obsadili ve velké konkurenci 7. místo. Myslím, že je zde na místě našim mužům poděkovat, že si najdou čas a dělají našemu sboru dobré jméno a myslím, že všichni jim přejeme mnoho úspěchů i do budoucna.

Letošní rok byl pro nás opravdu velmi vydatný a byl pro nás i velkou zkouškou. Oproti tradičním akcím jsme využili možnosti vyzkoušet i nějaké novinky. Hnacím motorem pro nás byla i prapůvodní myšlenka sborů dobrovolných hasičů, které v minulosti fungovaly nejenom jako jednotky ochraňující majetek a životy ostatních občanů, ale i jako tvůrci či spolutvůrci společenského dění v místě působení. Díky tomuto můžeme být nablízku našim sousedům, známým ale i dalším lidem a dělat něco, co má smysl, dělat radost ostatním a utužovat dobré vztahy. Doufáme, že nejen díky zásahům a pořádáním akcí nejrůznějšího druhu, vzrůstá důvěra v práci našeho sboru a zásahové jednotky.

Dovolte mi na samotný závěr ještě jednou poděkovat všem sestrám a bratrům, díky kterým se nám povedlo plán činnosti pro tento rok splnit a dokonce jít přes jeho rámec. Za tím vším stojí spousta úsilí, příprav, nápadů a obětovaného volného času. Doufám, že v tak hojném počtu budeme pokračovat i nadále, že budeme sršet nápady a přispějeme každý svým dílem i v novém roce.

Vážené sestry, vážení bratři a vážení hosté, přeji Vám i Vašim rodinám pěkné prožití nastávajícího adventního času, krásné prožití svátků vánočních, hodně pohody, minimum výjezdů a hlavně hodně zdraví.

Zapsala: Tereza Smékalová - jednatelka SDH