Jdi na obsah Jdi na menu
 


2014

Zpráva o činnosti SDH Bohuňovice za rok 2014

Milé sestry, bratři hasiči a vážení hosté,

Dovolte mi i letos s blížícím se koncem roku 2014 shrnout činnost sboru ve výroční zprávě. Náš sbor dobrovolných hasičů Bohuňovice má k dnešnímu dni 32 členů, z toho 22 mužů a 10 žen, zemřel 1 člen bratr Jiří Zapletal a přijato bylo 8 nových členů.

První naší akcí byl hasičský ples 25.1.2014 v Kulturním domě v Trusovicích. Ples se vydařil, i když návštěvnost plesu byla slabší.
V březnu letošního roku byla vymalována naše klubovna a proveden jarní úklid a drobné údržbářské práce.
V dubnu jsme provedli sběr železného šrotu v části obce Bohuňovice.
26. dubna se družstvo mužů zúčastnilo okrskové soutěže v Bělkovicích a obsadilo 4.místo.
27. dubna se pořádalo školení preventistů i za účasti našich členů, kteří složili zkoušky preventista II a III stupně.
4. května letošního roku jsme již tradičně slavili svátek Svatého Floriána - patrona hasičů dopoledne účastí na bohoslužbě v místním kostele a odpoledne slavnost pokračovala na hřišti v Trusovicích. Program zahájily místní mažoretky. Celé odpoledne jsme se snažili zpestřit hlavně dětem a to formou soutěží, ukázkami hasičské techniky a hašení požáru. Hasiči se předvedli v dobových uniformách. Všechny ukázky a soutěže byly zakončeny ukázkou lehké pěny, kterou si užily všechny děti. Celé odpoledne bylo nejen zábavné, ale i poučné. Díky obětavým a ochotným hasičům a také díky pěknému počasí se oslavy svátku velice vydařily.
21. června jsme pořádali Pohárovou soutěž o pohár starosty obce a SDH Bohuňovice. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů a to z SDH Štarnov, Nenakonice, Medlov, Trusovice a Trusovice -veteráni, Tršice, Droždín, Bohuňovice a dvě družstva žen z SDH Nenakonice a Drahlova. Naši muži se umístili na čtvrtém místě.
23.srpna 2014 se muži zapojili do noční hasičské soutěže, kterou zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů Trusovice a naši hasiči se umístili na 15 místě.
Na tomto úseku činnosti musíme také ocenit práci našich hasičů, kteří patří k výjezdové jednotce obce Bohuňovice. Jejich práce je mnohdy velmi náročná a vyžaduje fyzickou i psychickou zátěž. Patří jim velký dík.
13. září jsme se účastnili žehnání nového praporu Okresního sdružení hasičů v Olomouci. Na nový prapor jsme přispěli částkou 1 tisíc a jednu korunu. Při slavnosti jsme částečně zajišťovali i občerstvení.
27. října jsme pro naše členy zorganizovali exkurzi na stanici Hasičského záchranného sboru v Olomouci. Po exkurzi bylo společné posezení v našem hasičském domě.
8. listopadu jsme zajišťovali technickou pomoc a občerstvení při cyklokrosu na hřišti v Trusovicích. Byli jsme o to požádáni pořadateli závodů.

Plán činnosti, který jsme si odsouhlasili na rok 2014 jsme se snažili po celý rok plnit a díky obětavé práci našich členů byl plán plněn ve všech bodech.

V letošním roce jsme finanční prostředky spolu s příspěvkem obce Bohuňovice využili hlavně k nákupu nových uniforem pro naše členy.

Během roku jsme také s našimi členy slavili jejich významná životní jubilea.

Na závěr bych ráda ještě jednou poděkovala jak našim členům, tak i ostatním, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a realizaci všech pořádaných akcí a věnovali svůj volný čas a ochotně se zapojili do chodu celého sboru. Každá pomoc je důležitá pro splnění všech úkolů. Chtěla bych také poděkovat zastupitelstvu obce za příspěvek na činnost sboru a veškerou pomoc a podporu při naší činnosti.

Vážené sestry, bratři hasiči a Vážení hosté, přeji Vám i Vašim rodinám pěkné prožití nastávajícího adventního času, krásné prožití svátků vánočních, hodně pohody, žádné výjezdy a hlavně hodně zdraví.

Zapsala: Marie Prutyszynová - jednatelka SDH